В Е С Т И

Књижевна олимпијада 2020. - коначни резултати

Школски часопис наше школе 2019.

Каталог уџбеника за 2. и 6. разред

Календар активности за завршни испит 2019.

новембар 2018.
Школски часопис
наше школе


Изабрани уџбеници
2018. (први и пети разр.)

Завршни испит 2018.

16. 04. 2018.
ШКОЛСКА ДОКУМЕНТА:
1. Статут школе
2. Правилник о организацији
и систематизацији

3. Пословник - Школски одбор
4. Правилник о понашању
5. Дисциплинска одговорност ученика

2. 04. 2018.
Упис првака 2018.

Такмичења 2018.

27. 01. 2018.
Савиндан 2018.

7. 11. 2017.
Дан школе 2017.
(180 година школе)12. 10. 2017.
Фестивал науке у
нашој школи
(ПМФ Крагујевац)

7. 10. 2017.
Ликовна колонија
Мрчајевци 2017.


Публикација школе
2016/2017.